Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka działa od 2004 r. i obejmuje swoją opieką chorych na czerniaka. Celem organizacji jest pomoc wszystkim chorym i ich rodzinom w walce z tą złośliwą odmianą raka. Stowarzyszenie prowadzi działalność dydaktyczną i informacyjną, świadczy pomoc społeczną, wyrównuje szanse rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz działa w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Więcej informacji na www.stowczerniak.pl »

Przejdź do góry

Nasze Poprzednie Kampanie: